DK 46 Dąbrowa – Opole

Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Dąbrowa – Opole

Wniosek

Na naszej stronie można pobrać wzór wniosku do składania uwag i pytań. Prosimy żeby podpis na wniosku składać dokładnie w […]

Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu odbędą się w dniu 14.03.2022 r. o godz. 1700 Urząd Gminy Dąbrowa,ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56,49-120 Dąbrowa […]