Opis projektu

Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: Projekt budowy Drogi Czerwonej w Gdyni.

Zakres rzeczowy inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa Drogi Czerwonej w Gdyni w podziale na trzy odcinki:

Odcinek 1: węzeł Gdynia Chylonia (z węzłem) – węzeł Kwiatkowskiego II (z węzłem)
Odcinek 2: węzeł Kwiatkowskiego II (bez węzła) – węzeł Ofiar Grudnia ’70 (z węzłem)
Odcinek 3: węzeł Ofiar Grudnia ’70 (bez węzła) – węzeł Terminal Promowy (z węzłem)

Początki i końce odcinków projektowanej Drogi Czerwonej:

 • Koncepcja programowa z wariantowaniem przebiegu trasy

  • Odcinek 1:

   Odcinek   1 zlokalizowany będzie częściowo w Mieście na prawach powiatu Gdynia oraz częściowo na obszarze gminy Kosakowo.

   Początek Odcinka 1 na projektowanym węźle Gdynia Chylonia (krzyżowanie się Obwodnicy Trójmiasta S6 i ul. Morskiej w Gdyni) – wraz z rozbudową Obwodnicy Trójmiasta w niezbędnym zakresie z powodu konieczności dowiązania stanu istniejącego do nowego układu drogowego.

   Koniec Odcinka 1 na węźle Kwiatkowskiego II (krzyżowanie się ul. E. Kwiatkowskiego i ul. Janka Wiśniewskiego), tj. przeznaczonym do rozbudowy w ramach niniejszej inwestycji istniejącym węzłem Kwiatkowskiego.

 • Studium komunikacyjne:
  • Odcinek 2:

   Odcinek 2 zlokalizowany będzie w całości w Mieście na prawach powiatu Gdynia.
   Początek Odcinka 2 za węzłem Kwiatkowskiego II (na styku z Odcinkiem 1).
   Koniec Odcinka 2 na projektowanym węźle Ofiar Grudnia ’70 (krzyżowanie się Al. Solidarności
   i ul. Polskiej w Gdyni).

  • Odcinek 3:

   Odcinek 3 zlokalizowany będzie w całości w Mieście na prawach powiatu Gdynia.
   Początek Odcinka 3 za węzłem Ofiar Grudnia ’70 (na styku z Odcinkiem 2).
   Koniec Odcinka 3 na projektowanym węźle Terminal Promowy (na Nabrzeżu Polskim).

Termin podpisania umowy: 28.10.2022 r.