Posiedzenie ZOPI

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 18.04.2024 r. odbędzie się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych celem rozpatrzenia Studium Komunikacyjnego dla Odcinka 2 i 3 dla Projektu budowy Drogi Czerwonej w Gdyni.