S7 Płońsk-Czosnów

Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej S7

Wniosek o zatwierdzenie projektu

W dniu 26.03.2018 r. Inwestor: GDDKiA Oddział w Warszawie złożył do Marszałka Województwa Mazowieckiego wniosek o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych […]