Harmonogram

  • Projekt robót geologicznych wraz ze złożeniem wniosku o jego zatwierdzenie do właściwego organu – 01.2019;
  • Elementy Koncepcji Programowej ze złożeniem na ZOPI (Etap II) – 07.2019;
  • Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – 07.2019;
  • Przygotowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i hydrogeologicznej wraz ze złożeniem wniosku o jej zatwierdzenie do właściwego Organu – 07.2019;
  • Uzyskanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno – inżynierską
    i hydrogeologiczną – 09.2019.