ZOPI – 01.10.2019 r.

W dniu 01.10.2019 r. o godz. 10:00 odbyło się drugie posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektu Inwestycyjnego (ZOPI)