ZOPI – 29.07.2019 r.

W dniu 29.07.2019 r. o godz 10:00 odbędzie się posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektu Inwestycyjnego (ZOPI)