Rada techniczna – 20.12.2018 r.

W dniu 20.12.2018 r. odbyła się trzecia rada techniczna na której omówiono stan zaawansowania prac i zagrożeń związanych z realizacją projektu.