Rada Techniczna – 15.01.2019 r.

W dniu 15.01.2019 r. odbyła się czwarta rada techniczna na której omówiono stan zaawansowania prac i zagrożeń związanych z realizacją projektu.