Rada Techniczna – 14.02.2019 r.

W dniu 14.02.2019 r. odbyła się piąta rada techniczna na której omówiono stan zaawansowania prac i zagrożeń związanych z realizacją projektu.