Listopad 2018

Zakończenie opracowania i uzgodnienie materiałów do konsultacji społecznych. Ogłoszenie terminów konsultacji społecznych. Wspólnie z Zamawiającym i władzami lokalnymi ustalone zostały następujące terminy i miejsca w których odbędą się spotkania konsultacyjno – informacyjne:

 • Gmina Lubartów
  • 5 grudnia 2018r. godz. 16.00
  • Szkoła podstawowa im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce; 21-100 Lubartów
 • Gmina Niemce:
  • 6 grudnia 2018r. godz. 16.00
  • Szkoła Podstawowa im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach; ul. Szkolna 23; 21-025 Niemce
 • Miasto Lubartów
  • 7 grudnia 2018r. godz. 16.00
  • Urząd Miasta Lubartów; ul. Jana Pawła II 12; 21-100 Lubartów

Niezależnie w poszczególnych gminach oraz w mieście Lubartów wyłożone zostały materiały informacyjne – rozwiązania projektowe z którymi można zapoznawać się. Wraz z projektem dostępny jest również zeszyt uwag i wniosków w którym mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie do projektu

W zakładce „galeria” zamieszczono materiały poglądowe zawierające aktualne rozwiązania projektowe które prezentowane będą na spotkaniach informacyjnych

Ponadto kontynuowane są bieżące działania projektowe i uzgodnieniowe.