Wschodnia Obwodnica Warszawy

Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej S17

Pomiary Ruchu

Dnia 25.10.2018r. odbyły się pomiary ruchu na przedmiotowym odcinku drogi.