Rada Techniczna – zmiana

Zmieniono termin posiedzenia Rady Technicznej z 23.11.2018r. na 27.11.2018r.