Rada techniczna

W dniu 24.10.2018r. odbyła się Rada Techniczna na której omówiono stan zaawansowania prac.