Podpisanie umowy – Opracowanie elementów Koncepcji Programowej

W dniu 26.09.2018 r. Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz jednostka projektowa: Mosty Katowice Sp. z o.o. podpisały umowę na opracowanie elementów Koncepcji Programowej dla inwestycji pn.: „Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) w ciągu drogi krajowej nr 17 na parametrach drogi ekspresowej, na odcinku węzeł „Drewnica” (z węzłem) na dr. S8 – do km ok. 3+600”.