S12 Obwodnica Chełma

Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku Piaski-Dorohusk z uwzględnieniem budowy obwodnicy Chełma”

Część 2, Odcinek nr 3: Obwodnica Chełma: Chełm (węzeł „Chełm Zachód – węzeł „Chełm Wschód”).
Nr umowy: O.LU.D-3.2411.7.2018.cz.2.mc z dnia 31.08.2018r.

Termin realizacji umowy:
31.08.2018r. – 04.12.2020r.


Zamawiający


Jednostka projektowa