DK79 Zabierzów

Opracowanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla zadania: „Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79

2018.03.01 – 2018.04.01

pozyskiwanie map zasadniczych terenu inwestycji prowadzenie prac terenowych związanych z przygotowaniem mapy do celów projektowych odbycie I rady technicznej i […]