2019.08.01 – 2018.08.30

  • Przewidywane zakończenie prac projektowych dla etapu I tj. KP
  • Przekazanie Zamawiającemu całą dokumentację związaną z realizacją zadania projektowego