2019.07.01 – 2018.07.31

W miesiącu lipcu wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe:

  • Uzgodnienie przez Zamawiającego dokumentacji geologiczno inżynierskiej.
  • Złożenia dokumentacji do zatwierdzenia w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim
  • Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno inżynierskiej przez Marszałka.
  • Uzgadnianie wszystkich projektów przebudowy sieci uzbrojenia terenu