2019.06.01 – 2018.06.30

W miesiącu czerwcu wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe:

  • Weryfikacja dokumentacji geologiczno inżynierskiej przez Zamawiającego
  • Przygotowanie dokumentacji do KOPI
  • Uzgadnianie poszczególnych projektów przebudowy sieci uzbrojenia terenu
  • Przeprowadzenie posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI)
  • Zakończono zasadnicze prace projektowe związane z opracowaniem KP