2019.05.01 – 2019.05.31

W miesiącu maju wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe:

  • Uzyskanie klauzuli dla mapy do celów projektowych przez KODGIK
  • Uzgadnianie poszczególnych projektów przebudowy sieci uzbrojenia terenu
  • Dalsze prace projektowe – doszczegółowienie projektu w zakresie rozwiązań drogowych, inżynieryjnych, branżowych (wyposażenie drogi, przebudowa sieci uzbrojenia terenu)
  • Przeprowadzenie posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI)