2019.04.01 – 2019.04.30

W miesiącu kwietniu wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe:

  • Przygotowanie dokumentacji do ZOPI
  • Wprowadzanie uwag po przeprowadzonym audycie BRD
  • Uzyskanie warunków przebudow sieci elektroenergetycznej
  • Uzgadnianie poszczególnych projektów przebudowy sieci uzbrojenia terenu
  • Uzgodnienie przez Zamawiającego dokumentacji hydrogeologicznej.
  • Złożenia dokumentacji do zatwierdzenia w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim
  • Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej przez Marszałka.
  • Bieżące uzgadnianie rozwiązań projektowych