2019.03.01 – 2019.03.31

W miesiącu marcu wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe:

  • Dalsze prace projektowe – doszczegółowienie projektu w zakresie rozwiązań drogowych, inżynieryjnych, branżowych (wyposażenie drogi, przebudowa sieci uzbrojenia terenu),
  • Wystąpienie o uzgodnienie układu dróg poprzecznych i dojazdowych
  • Wystąpienie o uzgadnianie poszczególnych projektów przebudowy sieci uzbrojenia terenu
  • Opracowanie projektu wzmocnień podłoża
  • Zakończenie robót terenowych związanych w wykonaniem dokumentacji geologicznej (wiercenia),
  • Opracowanie dokumentacji geologicznej
  • Przygotowanie materiałów do przeprowadzenia audytu BRD
  • Udzielenie odpowiedzi na złożone wnioski od mieszkańców i samorządów podczas przeprowadzonych działań informacyjno-konsultacyjnych