2019.01.01 – 2019.01.31

W miesiącu styczniu wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe:

  • Udostępnienie materiałów informacyjnych z przeprowadzonych działań informacyjno – konsultacyjnych
  • Otrzymywanie wniosków mieszkańców z przeprowadzonych działań informacyjno – konsytacyjnych w terminie do 04.01.2019. Termin składania wniosków został wydłużony do dnia 14.01.2019r
  • Analiza otrzymanych wniosków mieszkańców z konsultacji społecznych – korekta roziwiązań projektowych
  • Kontynuacja robót terenowych związanych w wykonaniem dokumentacji geologicznej (wiercenia)
  • Uzyskiwanie warunków technicznych przebudowy sieci uzbrojenia terenu
  • Bieżące uzgadnianie rozwiązań projektowych