2018.12.01 – 2018.12.31

W miesiącu grudniu wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe:

  • Przygotowanie materiałów informacyjnych i przeprowadzenie działań informacyjno – konsultacyjnych,
  • Kontynuacja robót terenowych związanych w wykonaniem dokumentacji geologicznej (wiercenia),
  • Ostateczne przekazanie Zamawiającemu opracowanej mapy do celów projektowych,
  • Dalsze prace projektowe – doszczegóławianie projektu w zakresie rozwiązań drogowych, inżynieryjnych, branżowych (wyposażenie drogi, przebudowa sieci uzbrojenia terenu),
  • Uzyskiwanie warunków technicznych przebudowy sieci uzbrojenia terenu.
  • Bieżące uzgadnianie rozwiązań projektowych.