2018.11.01 – 2018.11.30

W miesiącu listopadzie wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe:

  • Wniesienie uwag Zamawiającego do opracowanej mapy do celów projektowych.
  • Kontynuacja robót terenowych związanych w wykonaniem dokumentacji geologicznej (wiercenia),
  • Dalsze prace projektowe – doszczegóławianie projektu w zakresie rozwiązań drogowych, inżynieryjnych, branżowych (wyposażenie drogi, przebudowa sieci uzbrojenia terenu),
  • Uzyskiwanie warunków technicznych przebudowy sieci uzbrojenia terenu.
  • Bieżące uzgadnianie rozwiązań projektowych.
  • Opracowanie rozwiązań wysokościowych uwzględniających wymagania w zakresie przejścia przez tereny podlegające zalewaniu.