2018.10.01 – 2018.10.31

W miesiącu październiku wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe:

  • Uzyskanie przyjęcia do zasobu geodezyjnego mapy do celów projektowych, Przekazanie materiały Zamawiającemu celem wniesienia ewentualnych uwag.
  • Kontynuacja robót terenowych związanych w wykonaniem dokumentacji geologicznej (wiercenia),
  • Dalsze prace projektowe – doszczegóławianie projektu w zakresie rozwiązań drogowych, inżynieryjnych, branżowych (wyposażenie drogi, przebudowa sieci uzbrojenia terenu),
  • Uzyskiwanie warunków technicznych przebudowy sieci uzbrojenia terenu.
  • Bieżące uzgadnianie rozwiązań projektowych.
  • Opracowywanie modelu wpływu drogi na układ wód powierzchniowych na podstawie danych pozyskanych ze strony PGW Wody Polskie,