2018.09.01 – 2018.09.30

W miesiącu wrześniu wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe:

  • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych prace terenowe i kameralne wraz z bieżącą weryfikacją Zamawiającego,
  • Wykonywanie robót geologicznych w terenie,
  • Projektowanie rozwiązań koncepcyjnych drogowych wysokościowo – sytuacyjnych,
  • Opracowywanie modelu wpływu drogi na układ wód powierzchniowych na podstawie danych pozyskanych ze strony PGW Wody Polskie,
  • Uzyskiwanie warunków technicznych przebudowy sieci uzbrojenia terenu.