2018.08.01 – 2018.08.31

W miesiącu sierpniu wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe:

  • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych prace terenowe i kameralne,
  • Wykonywanie robót geologicznych w terenie
  • Projektowanie rozwiązań koncepcyjnych drogowych wysokościowo – sytuacyjnych.
  • Opracowanie rozwiązań przekroczenia linii kolejowej na podstawie danych pozyskanych ze strony PKP
  • Pozyskanie ze strony PGW Wody Polskie wytycznych do projektowania DK 79 na odcinku przejścia przez tereny podlegające zalewaniu przez cofkę z rzeki Rudawy