2018.07.01 – 2018.07.31

W miesiącu lipcu wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe:

  • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych prace terenowe i kameralne,
  • Rozpoczęcie robót geologicznych w terenie
  • Pozyskiwanie szczegółowych wytycznych od administratora cieków w odniesieniu do istniejącego układu melioracyjnego na terenie objętym inwestycją
  • Uzgadnianie rozwiązań z zainteresowanymi stronami
  • Projektowanie rozwiązań koncepcyjnych drogowych wysokościowo – sytuacyjnych.