2018.06.01 – 2018.06.30

W miesiącu czerwcu wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe:

  • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych prace terenowe i kameralne,
  • Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, przygotowanie do robót terenowych, pozyskiwanie zgód właścicieli na wejście w teren celem wykonania badań
  • Uzyskiwanie potokowe wywiadów branżowych
  • Opracowywanie rozwiązań drogowych (analiza sytuacyjna i wysokościowa projektu).