2018.05.01 – 2018.05.31

W miesiącu maju wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe:

  • Kontynuacja prac związanych z wykonaniem mapy do celów projektowych (analiza materiałów wejściowych, rozpoczęcie prac terenowych i kameralnych),
  • Przeprowadzenie wizji terenu inwestycji z udziałem Zamawiającego
  • Uzgodnienie przez GDDKiA projektu robót geologicznych i hydrogeologicznych. Po uzgodnieniu złożenie projektu robót geologicznych celem zatwierdzenia
  • Uzyskiwanie potokowe wywiadów branżowych
  • Przygotowanie wstępnych rozwiązań drogowych (analiza sytuacyjna i wysokościowa projektu).Uzyskanie wytycznych i przyjęcie geometrii układu dróg poprzecznych.