2018.04.02 – 2018.04.30

W miesiącu kwietniu wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe:

  • Rozpoczęto prace związane z wykonaniem mapy do celów projektowych,
  • Przygotowanie wstępnych rozwiązań drogowych (analiza sytuacyjna i wysokościowa projektu),
  • Inwentaryzacje terenowe: zagospodarowanie, inwentaryzacja cieków,
  • Wykonanie projektów robót geologicznych i hydrogeologicznych.