DK79 Zabierzów

Opracowanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla zadania: „Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79

2018.12.01 – 2018.12.31

W miesiącu grudniu wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe: Przygotowanie materiałów informacyjnych i przeprowadzenie działań informacyjno – konsultacyjnych, Kontynuacja […]

2018.11.01 – 2018.11.30

W miesiącu listopadzie wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe: Wniesienie uwag Zamawiającego do opracowanej mapy do celów projektowych. Kontynuacja […]

2018.10.01 – 2018.10.31

W miesiącu październiku wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe: Uzyskanie przyjęcia do zasobu geodezyjnego mapy do celów projektowych, Przekazanie […]

2018.04.02 – 2018.04.30

W miesiącu kwietniu wykonywane są następujące czynności projektowe i okołoprojektowe: Rozpoczęto prace związane z wykonaniem mapy do celów projektowych, Przygotowanie […]