2018.01.01 – 2018.02.28

  • opracowanie harmonogramu robót, Programu Zapewnienia Jakości
  • mobilizacja zespołów wykonawcy
  • wizja w terenie inwestycji
  • prace projektowe przygotowawcze (analiza materiałów archiwalnych, wszczęcie procedur geodezyjnych)
  • określenie założeń do projektowania, przygotowanie wstępnych rozwiązań projektowych
  • wystąpienie do gestorów o wywiady branżowe