2018.03.01 – 2018.04.01

  • pozyskiwanie map zasadniczych terenu inwestycji
  • prowadzenie prac terenowych związanych z przygotowaniem mapy do celów projektowych
  • odbycie I rady technicznej i uzgodnienie z Zamawiającym zasadniczych założeń do projektu
  • analiza hydrologiczno – hydrauliczna terenu inwestycji