2018.04.01 – 2018.05.01

  • geodezyjna inwentaryzacja rowów i cieków
  • geodezyjna inwentaryzacja elementów istniejącego zagospodarowania terenu
  • opracowywanie prognozy ruchu
  • opracowanie, uzgodnienie z GDDKiA projektów robót geologicznych i hydrogeologicznych