2018.04.01-2018.05.01

  • geodezyjna inwentaryzacja rowów i cieków
  • geodezyjna inwentaryzacja elementów istniejącego zagospodarowania terenu
  • opracowywanie prognozy ruchu
  • złożenie do zatwierdzenia projektów robót geologicznych
  • roboty przygotowawcze do prac terenowych geologicznych