DK79 Zabierzów

Opracowanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej dla zadania: „Budowa obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79

2018.04.01-2018.05.01

geodezyjna inwentaryzacja rowów i cieków geodezyjna inwentaryzacja elementów istniejącego zagospodarowania terenu opracowywanie prognozy ruchu złożenie do zatwierdzenia projektów robót geologicznych […]

2018.04.01 – 2018.05.01

geodezyjna inwentaryzacja rowów i cieków geodezyjna inwentaryzacja elementów istniejącego zagospodarowania terenu opracowywanie prognozy ruchu opracowanie, uzgodnienie z GDDKiA projektów robót […]

2018.01.01 – 2018.02.28

opracowanie harmonogramu robót, Programu Zapewnienia Jakości mobilizacja zespołów wykonawcy wizja w terenie inwestycji prace projektowe przygotowawcze (analiza materiałów archiwalnych, wszczęcie […]

2018.03.01 – 2018.04.01

pozyskiwanie map zasadniczych terenu inwestycji prowadzenie prac terenowych związanych z przygotowaniem mapy do celów projektowych odbycie I rady technicznej i […]